PRYWATNE
ROLNIK
FIRMA

Aplikacja Portfel SGB 2.0 - przewodnik
SBL Kępno
Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Stopa redyskonta weksli:
1,75%

Przycisk służący do zalogowania się do bankowości internetowej I-Bank ("LOGOWANIE I-BANK") znajduje się w prawej części strony internetowej sblkepno.pl

Najnowsze informacje o zagrożeniach w bankowości elektronicznej znajdują się na stronie ZBP

Zasady bezpieczeństwa


JAVA

Test wersji

Wtyczka do systemu I-Bank

Numer telefonu do przyjmowania blokad i zastrzeżeń środków identyfikacji elektronicznej: 62 59 77 398

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Pomoc techniczna (w godzinach pracy banku):
tel. 62 59 77 321 lub 62 59 77 388


Informacje dotyczące konta internetowego:
(w godzinach pracy Banku)

Kępno, tel. 62 59 77 315 lub 316
Baranów, tel. 62 59 77 360
Bolesławiec, tel. 62 59 77 330
Bralin, tel. 62 59 77 343
Doruchów, tel. 62 59 77 345
Kobyla Góra, tel. 62 59 77 365
Łęka Opatowska, tel. 62 59 77 370
Łubnice, tel. 62 59 77 338
Ostrzeszów, tel. 62 59 77 355
Perzów, tel. 62 59 77 350
Rychtal, tel. 62 59 77 390
Trzcinica, tel. 62 59 77 382

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Oddziały: Baranów, Bolesławiec, Bralin, Doruchów, Kobyla Góra, Łęka Opatowska, Łubnice, Ostrzeszów, Perzów, Rychtal, Trzcinica
Filia: Kępno, Punkt Kasowy: Ostrzeszów