PRYWATNE
ROLNIK
FIRMA

Aplikacja Portfel SGB 2.0 - przewodnik
SBL Kępno
Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Stopa redyskonta weksli:
1,75%

Uwaga! W przypadku logowania się za pomocą klucza cyfrowego, w przeglądarkach Firefox po aktualizacji do wersji 64-bitowej nie działa dodatek Saba Security (nie można się wtedy zalogować). Prosimy o aktualizację wtyczki zgodnie z instrukcją . Przepraszamy za utrudnienia.
Najnowsze informacje o zagrożeniach w bankowości elektronicznej znajdują się na stronie ZBP

Zasady bezpieczeństwa


W celu poprawnego uruchomienia aplikacji I-Bank w przeglądarce Internet Explorer (dotyczy tylko autoryzacji kluczem cyfrowym), konieczne jest zainstalowanie najnowszej wersji stabilnej Java.

W celu poprawnego uruchomienia aplikacji I-Bank w przeglądarce Firefox, Chrome oraz Opera (dotyczy tylko autoryzacji kluczem cyfrowym), konieczne jest zainstalowanie wtyczki Saba Plugin (automatyczna instalacja przy pierwszym uruchomieniu bankowości elektronicznej).

JAVA

Test wersji

Wtyczka Firefox

Numer telefonu do przyjmowania blokad i zastrzeżeń środków identyfikacji elektronicznej: 62 59 77 398

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Pomoc techniczna (w godzinach pracy banku):
tel. 62 59 77 321 lub 62 59 77 388


Informacje dotyczące konta internetowego:
(w godzinach pracy Banku)

Kępno, tel. 62 59 77 315 lub 316
Baranów, tel. 62 59 77 360
Bolesławiec, tel. 62 59 77 330
Bralin, tel. 62 59 77 343
Doruchów, tel. 62 59 77 345
Kobyla Góra, tel. 62 59 77 365
Łęka Opatowska, tel. 62 59 77 370
Łubnice, tel. 62 59 77 338
Ostrzeszów, tel. 62 59 77 355
Perzów, tel. 62 59 77 350
Rychtal, tel. 62 59 77 390
Trzcinica, tel. 62 59 77 382

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Oddziały: Baranów, Bolesławiec, Bralin, Doruchów, Kobyla Góra, Łęka Opatowska, Łubnice, Ostrzeszów, Perzów, Rychtal, Trzcinica
Filia: Kępno, Punkt Kasowy: Ostrzeszów