PRYWATNE
ROLNIK
FIRMA
Lokata z nagrodami

SBL Kępno

Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Stopa redyskonta weksli:
1,75%LOGOWANIE


Najnowsze informacje o zagrożeniach w bankowości elektronicznej znajdują się na stronie ZBP

Zasady bezpieczeństwa


Informujemy, że w celu poprawnego uruchomienia aplikacji I-Bank (dotyczy tylko autoryzacji kluczem cyfrowym), konieczne jest zainstalowanie najnowszej wersji stabilnej JAVA
Test wersji


Numer telefonu do przyjmowania blokad i zastrzeżeń środków identyfikacji elektronicznej: 62 59 77 398

Pomoc techniczna:
PRZEWODNIK DLA KLIENTA

w godzinach pracy banku
tel. 62 59 77 321 lub 62 59 77 388


Informacje dotyczące konta internetowego:
w godzinach pracy Banku

Kępno, tel. 62 59 77 315 lub 316
Baranów, tel. 62 59 77 360
Bolesławiec, tel. 62 59 77 330
Bralin, tel. 62 59 77 343
Doruchów, tel. 62 59 77 345
Kobyla Góra, tel. 62 59 77 365
Łęka Opatowska, tel. 62 59 77 370
Łubnice, tel. 62 59 77 338
Ostrzeszów, tel. 62 59 77 355
Perzów, tel. 62 59 77 350
Rychtal, tel. 62 59 77 390
Trzcinica, tel. 62 59 77 382

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Oddziały: Baranów, Bolesławiec, Bralin, Doruchów, Kobyla Góra, Łęka Opatowska, Łubnice, Ostrzeszów, Perzów, Rychtal, Trzcinica
Filia: Kępno, Punkty Kasowe: Kępno, Ostrzeszów