Kredyt obrotowy z gwarancją FGR i dopłatą do oprocentowania BGK

dodano: 2023-04-18

Rolniku,

Skorzystaj z kredytu obrotowego z gwarancją FGR i dopłatą do oprocentowania BGK.

  • przez rok oprocentowanie: tylko 4,00%;
  • kwota kredytu: maksymalnie 800.000,00zł;
  • przeznaczenie kredytu: kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością kredytobiorcy;
  • do 31 grudnia 2023 r. dopłata do oprocentowania w wysokości 5,00%, obejmująca maksymalnie okres 12 miesięcy od daty udzielenia kredytu
  • prowizja za udzielenie kredytu – tylko 2,00%
  • gwarancja jest bezpłatna. BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu udzielonej gwarancji.
  • gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kapitału kredytu.

Czym jest Gwarancja FGR?

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Gwarancja stanowi pomoc publiczną (dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych) lub pomoc de minimis (dla przetwórcy produktów nierolnych).

Dla kogo?

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, tj.:

  • rolników,
  • przetwórców produktów rolnych,
  • przetwórców produktów nierolnych.