Outsourcing

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową następującym przedsiębiorcom:

    1. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, KRS 0000033391, REGON 010334578 NIP 5220003782.

    2.SoftNet Sp. z o.o. adres: ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, KRS 0000181332, REGON 350506978, NIP 6780052374

    3.SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058205.