Przedsiębiorcy

Informacje o przedsiębiorcach zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie informuje, że na podstawie art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest:

SoftNet Sp. z o. o.
30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8,
KRS 0000181332, REGON 350506978