​Rolniku, u nas możesz złożyć wniosek o kredyt płynnościowy 2% z dopłatą ARiMR, bez wkładu własnego.

dodano: 2023-07-24

Okres stosowania dopłat aż do 60 miesięcy!

Podstawowe parametry kredytu płynnościowego:

  • kredyt na utrzymanie płynności finansowej dla producentów rolnych, w celu ograniczenia ryzyka ewentualnej utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  • pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;
  • oprocentowanie kredytów zmienne i wynosi ż WIBOR 3M powiększony o marżę banku 3p.p.;
  • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;
  • wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, wynosi 0,5% kwoty udzielonego kredytu
  • okres stosowania dopłat:

- 36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000 zł,

- 48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł,

- 60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł;

  • maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

- 100 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50ha użytków rolnych,

- 200 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,

- 400 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

  • kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z naszymi doradcami w Oddziałach SBL w Kępnie!