Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy

dodano: 2022-05-20

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie udostępnił bezpośrednio z poziomu bankowości elektronicznej złożenie wniosku 500+ dedykowanego dla osób przybyłych z Ukrainy.

  • Nowy wniosek został udostępniony na liście w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej
  • Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy legalnie, w związku z działaniami wojennymi, przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
  • Na stronie internetowej www.zus.pl można znaleźć więcej informacji o 500+ dla obywateli Ukrainy.