Oddział Perzów

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie O/Perzów

Perzów
ul. Perzów 85
tel. 62 59 77 350
fax 62 78 26 650

Depozyty, Rozliczenia:
tel. 62 59 77 350

Kredyty:
tel. 62 59 77 352