Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Udzielamy kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania z następujących linii:

  • Symbol RR- kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie w rybactwie śródlądowym,
  • Symbol Z- kredyty z dopłatami de minimis na zakup użytków rolnych,
  • Symbol PR- kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów ,
  • Symbol K01- kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • Symbol K02- kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawin,
  • Symbol MRcsk- kredyty dla młodych rolników na zakup użytków rolnych.

Więcej szczegółów na stronie www.arimr.gov.pl