Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Przedmiotem kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej mogą być:

  • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej
  • należności
  • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej

Zalety:

  • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
  • wypłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej,
  • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta,
  • dogodne formy zabezpieczeń.