Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zalety:

  • zapewnia utrzymanie płynności finansowej,
  • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej,
  • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego,
  • niskie koszty pozyskania środków – odsetki pobierane są tylko od kwoty wykorzystanego kredytu.


Wysokość kredytu określana jest indywidualnie i uzależniona jest od:

  • wysokości wpływów na rachunek bieżący,
  • rozmiarów prowadzonej działalności,
  • aktualną i przewidywaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, poziom zdolności kredytowej.