Rachunki lokat

Istota i przeznaczenie produktu

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem.

Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi:

  • dla terminowej lokaty 1-miesięcznej - 2.000,00 PLN;
  • dla terminowej lokaty 3,6,12,24,36 -miesięcznej - 1.000,00 PLN

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 miesiąca do 36 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego okresu. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek lub pozostawić na kolejny okres umowny bez wydawania dodatkowej dyspozycji.

Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika.

Korzyści dla Klienta

  • Minimalna kwota lokaty już od 1000,00 PLN
  • Elastyczny okres lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy
  • Łatwy dostęp do lokaty poprzez oddziały, Internet
  • Lokata odnawialna– automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku