Rachunki bieżące klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych

Rachunki bieżące klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych prowadzone są w następujących walutach

  • dolar amerykański - USD
  • euro - EUR
  • funt -GBP
  • Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku wyłącznie w walutach wymienialnych prowadzonych przez Bank oraz prowadzenia rozliczeń krajowych i zagranicznych związanych z jego działalnością.
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach