Rachunek Oszczędnościowy w walutach wymienialnych

  • Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych w walutach.
  • Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych prowadzone są w następujących walutach:

  • dolar amerykański - USD
  • euro - EUR
  • funt -GBP
  • Rachunek prowadzony jest na podstawie Umowy ramowej. Na dowód otwarcia rachunku klient otrzymuje Potwierdzenie otwarcia rachunku oszczędnościowego w walutach wymienialnych.